PZS ogłasza konkurs na trenerów kadry narodowej w konkurencjach HP, SBX i Alpejskich

Polski Związek Snowboardu ogłasza konkurs na trenerów kadry narodowej w konkurencjach HP, SBX i Alpejskich

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 15 marca 2010r, a Zarząd PZS wybierze nowych szkoleniowców do 25 marca 2010 roku. Trenerzy zostaną powołani na okres do 4 lat, do Igrzysk Olimpijskich w Soczi.

Kandydat powinien złożyć do biura PZS w Krakowie, ul. Dunin Wąsowicza 7/3 następujące dokumenty i spełniać następujące wymagania:
1. CV, list motywacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności.
3. Posiadać wyższe wykształcenie, uprawnienia minimum trenera II Klasy, złożyć pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia.
4. Przebieg i wyniki pracy trenerskiej kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi klasę trenerską
5. Świadectwo o stanie zdrowia uprawniające do wykonywania zawodu trenera
6. Szczegółowy opis struktury czasowej organizacji procesu szkolenia w poszczególnych cyklach (liczba dni treningowych, miejsce szkolenia itp.) na sezon 2010 przy podstawowych założeniach:
7 zawodników kadry, trener główny i asystent na kwotę około 220.000zł na załącznikach
nr 1-4- roczna organizacja szkolenia -łączka oraz załącznik nr 2 – zadania szkoleniowe.
7. Opracowany program organizacji szkolenia Reprezentacji w okresie 2010-2014 określającej propozycje szkoleniowe, ukierunkowane na osiągnięcie najlepszych wyników w imprezach międzynarodowych. Określenie celów wynikowych i etapowych realizowanych w cyklu olimpijskim 2010-2014
8. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie spotkania z Komisją Konkursową listownie lub telefonicznie.
Nadzór nad konkursem ofert będzie sprawować Komisja do Wyboru Trenera Reprezentacji powołana przez Zarząd Polskiego Związku Snowboardu i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Umowy z trenerami Kadry Narodowej podpisane zostaną na okres do czterech lat. Po każdym roku pracy nastąpi weryfikacja wyników pracy z Reprezentacją.
Wynagrodzenie dla trenerów zostanie ustalone wg zasad wynagradzania kadry trenerskiej w polskich związkach sportowych –wytycznych dotyczących wysokości wsparcia ze środków publicznych wynagrodzeń kadry trenerskiej w dyscyplinach olimpijskich(Załącznik do Zarządzenia nr35 Ministra Sportu i turystyki z dnia 6listopada 2009r.)
Konkurs będzie składał się z następujących etapów:
1. Składanie ofert – do 15 marca 2010 r.
2. Prezentacja wybranych ofert na posiedzeniu Komisji do Wyboru Trenera Reprezentacji
3. Rozmowa kwalifikacyjna z trenerem
4. Wybór trenera Kadry do 25marca 2010r.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydata bez podania przyczyny.

Polski Związek Snowboardu ogłasza konkurs na Dyrektora Sportowego (Kierownika Wyszkolenia)

Kandydaci mogą składać swoje oferty do 15 marca 2010r, a Zarząd PZS dokona wyboru do 25 marca 2010 roku.

Kandydat powinien złożyć do biura PZS w Krakowie, ul. Dunin Wąsowicza 7/3 następujące dokumenty i spełniać następujące wymagania:
1. CV, list motywacyjny
2. Oświadczenie o niekaralności
3. Posiadać wyższe wykształcenie, uprawnienia minimum trenera I klasy,
złożyć pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia oraz przedstawić pisemny projekt wieloletniego programu organizacji pracy wydziału sportu
. Wynagrodzenie dla Dyrektora Sportowego zostanie ustalone wg zasad wynagradzania kadry trenerskiej w polskich związkach sportowych –wytycznych dotyczących wysokości wsparcia ze środków publicznych wynagrodzeń kadry trenerskiej w dyscyplinach olimpijskich(Załącznik do Zarządzenia nr35 Ministra Sportu i turystyki z dnia 6listopada 2009r.)

Konkurs będzie składał się z następujących etapów

1. Składanie ofert – do 15 marca 2010 r.
2. Prezentacja wybranych ofert na posiedzeniu Komisji do Wyboru Dyrektora Sportowego
3. Rozmowa kwalifikacyjna
4. Wybór trenera Kadry do 25marca 2010r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydata bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *